اطلاعات لحظه‌ای: 1398/11/03
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 74,448 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 73,460 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/03
کل خالص ارزش دارائی ها 624,403,081,366 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 73,460 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 73,784 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 74,448 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 8,500,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/09/01

مدیر صندوق:

سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه كاردان

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا كرمي، مرتضي بياتي، ارشاد آخونددزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار