بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/06/26
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 54,269 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 53,584 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/06/26
کل خالص ارزش دارائی ها 412,592,081,582 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 53,584 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 53,941 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 54,269 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 7,700,000

صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/09/01

مدیر صندوق:

سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه كاردان

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا كرمي، شهرام پيراني، مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

نمودار‌ها