بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/02
کل خالص ارزش دارائی ها 153,604,232,584 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 28,982 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 29,504 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 29,276 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 5,300,000

صندوق سرمایه‌گذاری هستی بخش آگاه

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/09/01

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري آگاه

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه كاردان

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا كرمي، شهرام پيراني، مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

نمودار‌ها