اطلاعات لحظه‌ای: 1399/03/06
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 158,756 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 157,600 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/06
کل خالص ارزش دارائی ها 9,093,491,998,374 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 157,600 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 157,648 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 158,756 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 57,700,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/09/01

مدیر صندوق:

سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين

بازارگردان:

شركت تأمين سرمايه كاردان

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا كرمي، مرتضي بياتي، ارشاد آخونددزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار