اطلاعات لحظه‌ای: 1400/02/15
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 65,759 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 65,305 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/15
کل خالص ارزش دارائی ها 8,326,321,795,068 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 65,305 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 65,327 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 65,759 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 127,500,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/09/01

مدیر صندوق:

سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آگاه

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا كرمي، مرتضي بياتي، ارشاد آخونددزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان