اطلاعات لحظه‌ای: 1400/02/18
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 65,086 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 64,637 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/18
کل خالص ارزش دارائی ها 8,241,099,761,769 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 64,637 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 64,658 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 65,086 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 127,500,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/09/01

مدیر صندوق:

سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني آگاه

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا كرمي، مرتضي بياتي، ارشاد آخونددزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان